Náměstí / terasy

Náměstí tvoří centrum všeho dění. Proto bychom měli klást velký důraz na jeho vzhled a funkčnost. S jeho okolím by mělo tvořit jeden celek.