Kombi forma

Kombi forma je pokládková vrstva, která se skládá z definovaného počtu určitých formátů.

Rozdíl:

Rozdíl:
  • Jednoduchá pokládka
  • Jednotlivé moduly nebo formáty mohou být řazeny libovolně vedle sebe, výsledkem je vždy zarovnaný okraj
  • Tvůrčím schopnostem nejsou kladené žádné meze
  • Jednotný povrch při rozdílných formátech

Produkty s kombiformou:

Produkty s kombiformou: