Beton? Ano, samozřejmě!

Jsme si vědomi naší zodpovědnosti vůči přírodě a našemu regionu. Proto naše společnost razí cestu trvale udržitelného rozvoje.

Semmelrock pro životní prostředí

Naše betonové výrobky jsou z 99% místní produkty. Zpracováváme přírodní suroviny a klademe důraz na krátké – žádné letecké – dopravní cesty, a to jak při obstarávání surovin tak při expedici. Tak přispíváme my a tím rovněž i Vy jako spotřebitel, k posílení regionu a společně konáme něco dobrého pro naše životní prostředí. Naše betonové výrobky jsou plně recyklovatelné.

Beton je nejvíce používaným stavebním materiálem na světě. Za to vděčí na straně jedné své enormní odolnosti –například Panteon v Římě, který byl postaven z betonu, můžeme obdivovat ještě dnes po 2000 letech – a na straně druhé své přirozenosti.


Beton pochází z přírody
Beton je inteligentní směsí složenou z vápna, cementu, vody a písku, popř. štěrku, jakožto kameniva. Při výrobě našich jednotlivých betonových výrobků jsou použity přídavné látky nebo barevné pigmenty, které betonu dodávají buď obzvláště vysokou odolnost nebo specifickou podobu.

 

Beton je tedy vyráběn z přírodních látek a rovněž se tak i chová: v teple se materiál lehce rozpíná, v chladu smršťuje. To, že beton žije se pozná i na patině, která se během času vytváří na betonových výrobcích. Materiál díky ní ale působí ušlechtilejším a přirozenějším dojmem. Beton je ekologická stavební látka, která je při výrobě i použití šetrná k životnímu prostředí a je plně znovu zužitkovatelná.