Vítejte ve vyhledávači pro Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance - DoP) a označení CE k produktům Semmelrock.

Co je DoP a označení CE?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích stanovuje tzv. DoP („Declaration of performance“), tedy Prohlášení o vlastnostech, ve kterém je výrobcem prohlášeno, že vlastnosti dodaného výrobku splňují požadavky uvedené v prohlášení. Na základě tohoto prohlášení musí výrobce provést označení CE svých výrobků tak, aby tyto výrobky mohly být dány na trh. Označením CE prohlašujeme, že pro tento produkt existuje Prohlášení o vlastnostech (DoP). Oba dokumenty, tedy jak Prohlášení o vlastnostech (DoP), tak i označení CE, obsahují všechny charakteristiky produktu, které jsou vyžadovány normami. Tyto prohlášení o vlastnostech pro Vás uchováváme minimálně 10 let a během této doby Vám je poskytneme kdykoliv k dispozici.

 

Jak získám Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro výrobky Semmelrock?

Nabízíme Vám dvě možnosti jak získat Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro výrobky Semmelrock.

 

1. Online - vyhledání s DoP číslem

1. Online - vyhledání s DoP číslem

Všechny výrobky Semmelrock, pro které je dle normy požadováno Prohlášení o vlastnostech, jsou označeny vícečíselnými produktovými kódy (DoP číslo). Toto číslo naleznete na štítku (viz.foto).

 

Pro vyhledání zadejte prosím tento vícečíselný produktový kód (DoP číslo) do následujícího pole a klikněte na „hledat“.

Upozornění: zadání DoP čísla prosím s ohledem na psaní velkých/malých písmen.

Tento dokument můžete následovně buď uložit, nebo přímo vytisknout.


Nepodařilo se Vám na štítku nalézt DoP číslo?

Produkty, které byly vyrobeny před 01.07.2013, nejsou označeny DoP číslem. Pro tyto výrobky poskytujeme proto všeobecné Prohlášení o vlastnostech pro betonové dlažební bloky, betonové desky, betonové obrubníky, betonové tvárnice a ztracené bednění. Prohlášení o vlastnostech na tyto výrobky můžete získat pomocí následujícího DoP čísla:

- Betonové dlažební bloky: DoP číslo 1338CZCOMW1580
- Betonové desky: DoP číslo 1339CZCOMW1580
- Betonové obrubníky: DoP číslo 1340CZCOMW1580

 

2. Vyhledání pomocí QR-kódu

2. Vyhledání pomocí QR-kódu

Prohlášení o vlastnostech získáte také přes smartphone načtením QR kódu, který se nachází na štítku. Předpokladem je instalace aplikace, kterou Vám rádi poskytneme zdarma.

 

Aplikace Wienerberger, která také obsahuje všechny výrobky Semmelrock, pro které je dle normy požadováno Prohlášení o vlastnostech, si zde můžete stáhnout a poté nainstalovat na Váš smartphone.

 

Operační systémy

Operační systémy

Android OS

Apple iOS

Windows Phone

 

Prohlášení o vlastnostech může být také uloženo jako „screenshot“ a následně odesláno přes e-mail nebo MMS. Následně si jej adresát může vytisknout.