Passion for Paving

Skupina Semmelrock

Jako tvůrci vnějšího prostředí sdílíme nadšení pro betonové produkty. Naše motto „Vášeň pro dlažby“ jasně vyjadřuje toto nadšení našich zaměstnanců a partnerů. Je naší hybnou sílou naše produktové systémy a technické know-how neustále vyvíjet a nadchnout naše zákazníky pro mnohostranné použití produktů Semmelrock.

Skupina Semmelrock

Více jak 50 let udává společnost Semmelrock Stein+Design díky skvělému designu, technickému know-how a moderním výrobním technologiím trendy v oblasti produkce betonových výrobků. Tím se v regionech střední a východní Evropy etablovala jako přední dodavatel individuálních řešení pro zpevněné plochy.

Semmelrock je 100% dceřinou společností skupiny Wienerberger AG a disponuje moderním zázemím a rozsáhlou výrobní a prodejní sítí v celé střední a východní Evropě. Se 17-ti výrobními závody v osmi zemích – Rakousku, Slovensku, Česku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku – a prodejními pobočkami ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, zaměstnává společnost okolo 1.000 pracovníků. Semmelrock International GmbH se sídlem ve Vídni je jako vedení společnosti zodpovědné za dceřiné společnosti v Rakousku a střední a východní Evropě.

Více na: www.semmelrockgroup.com

 

Trvalá udržitelnost

Ve smyslu společenské zodpovědnosti se Semmelrock hlásí k zásadám trvale udržitelného hospodářství. Výrobní závody v blízkosti zákazníků zaručují optimální péči a servis, a posilují daný region. Krátké přepravní cesty při obstarávání lokálních surovin a expedici výrobků šetří životní prostředí. Téma trvale udržitelného hospodářství je ve společnosti pevně zakotvenou a dlouhodobě zažitou samozřejmostí, která se prolíná do všech oborů společnosti. K tomu patří především ochrana životního prostředí ve výrobě a vývoj inovativních produktových řešení. Toto je závazně uvedeno ve zprávě o trvale udržitelném hospodářství společnosti Wienerberger.

Více na:  www.wienerberger.com/sustainability