Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro firmu Semmelrock důležitý požadavek, který neustále zohledňujeme při našich obchodních vztazích. S Vašimi osobními údaji proto nakládáme důvěrně v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

1. Rozsah Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o způsobu, jakým společnost Semmelrock Stein+Design Dlažby, a.s. („Semmelrock“) zachází s osobními údaji, jaké informace eviduje a vyhodnocuje o uživatelích našich internetových stránek, online aplikací a mobilních platforem („online služby“), jak s nimi dále zachází, komu je předává či jinak zpracovává.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na společnost Semmelrock Stein+Design Dlažby, a.s. a neplatí pro online služby jiných podniků skupiny Wienerberger a pro online služby poskytované třetími osobami.

 

2. Shromažďování informací

2.1. Vámi poskytnuté údaje

Používání našich online služeb je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou v rámci našich online služeb shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak, pokud je to možné, vždy dobrovolně. Pokud byste například chtěli odebírat newsletter nabízený na internetových stránkách, potřebujeme Vaši emailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste opravdu majitelem uvedené emailové adresy.  

2.2. Automaticky zpracované údaje

Pro účely zajištění bezpečnosti údajů a neustálé optimalizace uživatelské přívětivosti shromažďujeme také neosobní údaje související s používáním našich online služeb. Například jsou ukládány informace o použitém prohlížeči, operačním systému, názvu domény internetových stránek, které jste před tím navštívili, a o počtu návštěv a průměrné době návštěvy.

Automaticky zpracované údaje se nepropojují s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si však právo na dodatečné prověření těchto údajů, pokud budeme mít konkrétních indicie na protiprávní používání.  

2.3. Cookies a web beacons

Naše online služby využívají soubory cookies a web beacons. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí. Jedná se o malé soubory s konfiguračním nastavením, které nám pomohou učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále slouží k realizaci některých uživatelských funkcí.

Naše online služby většinou používají „session cookies“ (dočasné soubory cookies), které se při zavření prohlížeče automaticky smažou, a částečně také takzvané „persistent cookies“ (trvalé soubory cookies), které na Vašem přístroji zůstanou až do jejich vypršení nebo ručního smazání. Tyto cookies nám při Vaší další návštěvě umožňují rozpoznat Váš prohlížeč. Podrobnosti k „third party cookies“ (soubory cookies třetích stran), tedy poskytovatelů služeb jako např. Google Inc. naleznete v  prohlášení o ochraně osobních údajů těchto třetích osob.

V nastavení Vašeho prohlížeče či v případě mobilních zařízení v nastavení soukromí lze určit, abyste byli o používání cookies informováni a povolovali je pro každý případ zvlášť. Stejně tak lze přijímání souborů cookies pro určité případy nebo celkově vyloučit a aktivovat automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Po deaktivaci cookies je však možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich online služeb v plném rozsahu.     

Dále používáme web beacons, tzv. pixelové tagy, které nám umožňují analyzovat chování uživatelů. Naše newslettery a HTML emaily například mohou obsahovat web beacons, kterými lze zjistit, zda byl email otevřen a obsažené odkazy rozkliknuty. Tyto informace nám pomáhají zlepšit naše služby a přizpůsobit obsahy potřebám uživatelů. Web beacons se vymažou současně s vymazáním emailu. Naše běžné textové emaily samozřejmě žádné web beacons neobsahují.  

2.4. Remarketing

Semmelrock používá na internetových stránkách pro remarketing nebo "podobné cílové skupiny" funkce společnosti Google Inc. ("Google"). Remarketing pomáhá oslovit uživatele, kteří už náš web někdy předtím navštívili. Na základě sekcí webu, které navštívili, můžeme těmto zákazníkům dokonce zobrazovat přizpůsobené reklamní sdělení. Naše reklamy se mohou zobrazovat, když procházíte jiné weby v obsahové síti Google, nebo když na Googlu vyhledáváte určité pojmy, které mají nějakou souvislost s našimi produkty. Google používá tzv cookies pro analýzu používání internetových stránek, které tvoří základ pro rozvoj reklamy. Za tímto účelem Google uloží malý soubor obsahující sekvenci čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. V souboru jsou zaznamenány počty návštěv webové stránky, stejně jako anonymizované údaje o použití těchto stránek. Osobní údaje návštěvníků internetových stránek nejsou ukládány. Pokud následně navštívíte jiné webové stránky v reklamní síti Google zobrazují se reklamy, které berou v úvahu vysokou pravděpodobnost dříve prohlédnutého zboží a informačních oblastí. Můžete natrvalo deaktivovat používání cookies společnosti Google pomocí odkazu uvedeného níže a stažením a instalací plug-inu uvedeného zde: www.google.com/settings/ads/plugin

Případně můžete deaktivovat používání cookies dodavateli třetích stran na www.networkadvertising.org/choices/

  

3. Použití osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a použity zásadně pouze k příslušným uvedeným účelům. Zejména se jedná o:

Kontaktování:
Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem zpracování poptávky a případných navazujících dotazů. Pokud je to pro zodpovězení Vaší poptávky potřebné, můžeme Vaše údaje předat také jiným podnikům skupiny Wienerberger (viz bod 4) nebo třetím osobám mimo skupiny Wienerberger. Vaše osobní údaje se uloží po dobu zpracování poptávky, maximálně však 1 rok, pokud není z jiných důvodů právně přípustné delší uchování.

Nabídka volných pracovních míst:
Osobní údaje získáváme také v souvislosti s žádostmi o práci (např. životopis, kontaktní údaje apod.). Tyto osobní údaje můžeme v rámci skupiny Wienerberger (viz bod 4) použít pro rozhodnutí o zaměstnání nebo zodpovězení dotazu. Pokud nesdělíte svůj výslovný nesouhlas, budeme tyto osobní údaje evidovat pro případné další využití maximálně po dobu tří let od posledního kontaktu, pokud není z jiných důvodů právně přípustné delší uchování.      

Plnění smlouvy a administrativa:
V případě objednávek (zejména objednávek materiálu) využíváme ke splnění zakázky třetích osob, kterým Vaše osobní údaje předáváme k výlučnému použití za účelem vyřízení Vaší objednávky. V souvislosti s takovou transakcí Vás můžeme kontaktovat v rámci průzkumu spokojenosti zákazníků nebo za účelem průzkumu trhu. Pokud nás vyzvete, abychom Vaše údaje pro další kontaktování již nepoužívali, budeme toto přání samozřejmě respektovat.

Ochrana práv a vlastnictví:
Pokud existuje důvod se domnívat, že bylo nebo by mohlo být zasaženo do práv a vlastnictví společnosti Semmelrock Stein+Design Dlažby, a.s., dodavatelů, zákazníků nebo třetích osob, můžeme Vaše osobní údaje použít a předat takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana těchto práv, příp. vlastnictví. Dále si vyhrazujeme právo zpřístupnit Vaše osobní údaje, pokud je to potřebné na základě zákonných požadavků, úředního nařízení, k dodržení řádných postupů v souladu s údaji na našich internetových stránkách či pro ochranu výše uvedených práv.

Porovnání a propojení údajů:
Vámi poskytnuté údaje mohou být příležitostně k výše uvedeným účelům srovnány nebo propojeny s (i) údaji z našich již existujících rejstříků (online a offline), (ii) údaji převzatými od právního předchůdce nebo (iii) údaji z jiných zdrojů.

 

4. Poskytnutí a zpřístupnění Vašich osobních údajů

V závislosti na vámi požadované interakci (např. telefonát, objednávka, služby, informace atd.) dochází za určitých okolností k předání Vašich údajů třetím zapojeným osobám (např. zásilková služba, peněžní instituce atd.) nebo jiným podnikům skupiny Wienerberger. Stejně tak může být potřebné osobní údaje zpřístupnit, abychom splnili zákonné povinnosti nebo prosadili práva a dohody.

Poskytnutí údajů třetím osobám:

Při vyřizování určitých druhů objednávek a služeb využíváme externí poskytovatele služeb (např. speditéry). Tito poskytovatelé smí použít a předat námi shromážděné a zpracované údaje výhradně v rámci zakázky, jejímž provedením je Semmelrock pověřil, v žádném případě však k jiným účelům.  

Použití údajů v rámci skupiny Wienerberger:

Semmelrock je součástí koncernu Wienerberger, a tedy součástí mezinárodní skupiny podniků s přeshraničními interními obchodními procesy, strukturami a technickými systémy. Pro účely použití uvedené v bodu 3 a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů můžeme případně použít Vaše osobní údaje v rámci skupiny Wienerberger a předat je do jiných našich středisek v jiných zemích. Naše interní koncernové směrnice a postupy pro ochranu osobních údajů jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly vysokou jednotnou míru ochrany Vašeho soukromí. Úplný přehled našich koncernových společností naleznete na následujících odkazech:  

www.wienerberger.com/contact

www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Dodržování zákonů a jiných povinností:

Vaše osobní údaje poskytneme za účelem (i) prosazení nebo splnění zákona, předpisu, úředního nařízení nebo jiné zákonné povinnosti, (ii) rozpoznání nebo zabránění bezpečnostního ohrožení, podvodu nebo jiných zlovolných činností, (iii) ochrany a prosazení práv a vlastnictví Semmelrocku nebo třetích osob a dále (iv) ochrany práv a osobního bezpečí našich zaměstnanců a třetích osob.

 

5. Právo na informace, odvolání souhlasu a smazání Vašich osobních údajů:

Máte právo si kdykoli vyžádat písemné informace o zpracování Vašich údajů. V souvislosti s použitím Vašich osobních údajů máte dále právo na opravu, smazání, znepřístupnění a omezení zpracování údajů a rovněž právo vznést námitku u dozorového úřadu. V případě dotazů se prosím obraťte na kontaktní místo uvedené v bodě 7. Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, můžete jeho odběr kdykoli zrušit pomocí linku k odhlášení, který je obsažen v newsletteru, nebo na emailové adrese infocz@semmelrock.com. Udělený souhlas k uchování a použití Vašich osobních údajů můžete samozřejmě kdykoli zrušit také písemně. Žádost o zrušení zašlete emailem (bez požadavku na zvláštní formu) na emailovou adresu uvedenou v bodě 7.

 

6. Bezpečnost osobních údajů

Semmelrock používá celou řadu bezpečnostních opatření pro zabezpečení důvěrnosti a integrity Vašich osobních informací. Vzhledem k charakteru internetu si Vás však dovolujeme upozornit na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikace emailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky a že 100% ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 

7. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů prosím kontaktuje:

Semmelrock Stein+Design Dlažby, a.s.
Ledčice 235, 277 08 Ledčice
Česká republika
+420 315 636 700
infocz@semmelrock.com