Semmelrock Management trvalé udržitelnosti
  • Zaměstnanci

  • Ochrana životního prostředí ve výrobě

  • Udržitelné výrobky

  • Společenská odpovědnost

Jako společnost skupiny Wienerberger AG a ve smyslu naší společenské odpovědnosti jsme zavázáni k principům trvalé udržitelnosti. Chápeme udržitelnost jako nedílnou součást našeho podnikání, která přispívá k našemu hospodářskému úspěchu. Proto je udržitelnost také strategickým pilířem našeho podnikání a pevná část firemní kultury. Trvalou udržitelnost považujeme za samostatný proces, který uzavírá všechny etapy hodnotového řetězce naší společnosti. Trvale udržitelné produkty a systémová řešení jsou ústředními pilíři Semmelrock strategie. Je pro nás velice důležité, že produkty na základě jejich dlouhé životnosti, technickým vlastnostem a malému působení na životní prostředí mají tak pro naše zákazníky přidanou hodnotu.

Wienerberger zpráva o trvalé udržitelnosti a jejím vývoji je náš závazek. Úplnou zprávu o udržitelnosti naleznete na www.wienerberger.com.