Proč jsou barevné rozdíly mezi prvky stejného druhu dlažby?

Hlavní strana/Proč jsou barevné rozdíly mezi prvky stejného druhu dlažby?

Proč jsou barevné rozdíly mezi prvky stejného druhu dlažby?

Odchylky v barvě a struktuře jsou vzhledem k používání přírodních surovin (cement, písky..) nevyhnutelné. Dále tyto odchylky vyplývají z rozdílných okamžiků výroby a zpracování (např. změna teploty vzduchu…)
Barvené betonové výrobky obsahují vysoce hodnotné barevné pigmenty odolné vůči UV. Účinky podmíněné používáním dlažby a působením klimatických vlivů mohou vést v průběhu času ke změnám vlastní barvy a povrchové struktury. Případné počáteční rozdíly se obecně v průběhu používání srovnají.

23.05.2018|