Rozdíl je v poměru tloušťky a půdorysných rozměrů. Dlaždice nejsou pojezdné a používají se na terasy, balkony a jiné pochozí plochy.