Při čištění povrchu se částečně ztrácí spárovací písek. Co mohu udělat?

Hlavní strana/Při čištění povrchu se částečně ztrácí spárovací písek. Co mohu udělat?

Při čištění povrchu se částečně ztrácí spárovací písek. Co mohu udělat?

Spárovací materiál je potřeba opět doplnit. Aby spára plnila svou funkci, musí být vyplněna minimálně z 85%. Také je možné použít pro spárování vodopropustnou spárovací maltu

24.05.2018|