Semmelrock ARTE Pražská kostka

Půvab mnoha historických center měst je často určován velmi starobylou dlažbou. Často se jedná o přírodní maloformátovou dlažbu, která je položena ve formě oblouků a poskytuje stylový vzhled. ARTE Pražská kostka spojuje tento tradiční vzhled s výhodami moderní zámkové dlažby.

Semmelrock ARTE Pražská kostka

Nové řešení pro tradiční dláždění

Ať už pro příznivce do původní podoby obnovených historických a památkově chráněných částí města nebo jako kontrast k moderní architektuře – ARTE Pražská kostka umožňuje vytváření působivých ploch s vysokou užitnou hodnotou. Zároveň boduje tato patentovaná dlažba také díky rozmanitým možnostem použití, rychlé a jednoduché pokládce.

Přehled hlavních výhod:

  • tradiční vzhled kombinovaný s moderní technologií

  • vysoká odolnost vůči zatížení

  • zabezpečení proti posunu díky systému Einstein®

  • rozmanitá možnost použití díky různým variantám pokládky: přímo, ve tvaru vln, zatáčky a kruhové objezdy

  • rychlá a jednoduchá pokládka

Informace o produktu