Symboly Semmelrock

Zde se dozvíte více o ikonách a piktogramech, se kterými jsou naše produkty značeny.

Semmelrock Protect® Plus

Semmelrock Protect® Plus

Tato povrchová ochrana zajistí snadnější údržbu v případě znečištění a lepší odolnost proti povětrnostním vlivům.

Semmelrock Protect

Semmelrock Protect®

Semmelrock Protect® je základní ochrana pro betonové dlažby, která chrání povrch proti působení okolního prostředí. Výrobky jsou impregnovány v průběhu výrobního procesu. Tato základní impregnace se postará o to, aby dlažba byla více odolná proti znečištění a povětrnostním podmínkám. Kromě každoročního čištění by se měla impregnace obnovit každé 2-3 roky.

Symboly Semmelrock, systém Einstein®

Systém Einstein®

Patentovaný zámkový systém s integrovanou pojistkou proti posunu. Vhodný pro vysoce namáhané plochy.

Symboly Semmelrock, povrchové zušlechtění

Povrchové zušlechtění

Povrch mnoha našich produktů je zušlechťován, což znamená, že již hotové výrobky jsou dodatečně opracovávány v samostatném procesu.

Symboly Semmelrock, kritéria CE

Kritéria CE

Naše produkty odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338 (Betonové dlažební bloky), ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky), ČSN EN 1340 (Betonové obrubníky), ČSN EN 771-3+A (Specifikace zdících prvků), ČSN EN 771-5+A (Specifikace zdících prvků), ČSN EN 15435 (Betonové prefabrikáty).

Symboly Semmelrock, Semmelrock Concept

Semmelrock Concept

Tyto produktové řady mají stejnou povrchovou úpravu, jsou barevně a opticky vzájemně sladěny. Díky tomu je dosaženo jednotného vzhledu.

Symboly Semmelrock, kombi forma

Kombi forma

Systém kombinace betonových dlažeb různých formátů.

Symboly Semmelrock, kvalita

Kvalita

Výrobky Semmelrock jsou vyráběny a testovány dle evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3+A, ČSN EN 771-5+A, ČSN EN 15435 a jiné.

Vnitřní hydrofobizace

Vnitřní hydrofobizace

Kompaktní betonová struktura je hydrofobně upravená čili vodoodpudivá. Pomáhá ke snížení nasákavosti a tvorby výkvětů.

Symboly Semmelrock, odolnost

Odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám

Semmelrock garantuje odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám dle EN 1338, EN 1339, jakož i EN 1340 u všech deklarovaných výrobků. Mohou být
používány pouze ty rozmrazovací prostředky, které jsou určeny pro betonové výrobky (např. na bázi NaCl). Užití rozmrazovacích látek na bázi sulfátů by mohlo vést k poškození našich betonových materiálů.

Symboly Semmelrock, mrazuvzdornost

Mrazuvzdornost

Výrobky jsou mrazuvzdorné, ale nejsou odolné proti chemickým rozmrazovacím látkám.

Zatížení

Důležité upozornění:

Při výběru produktu Vám doporučujeme se obrátit na odborné poradenství.

Semmelrock zatížení pochozí

Produkt je pochozí.

Semmelrock zatížení osobním vozidlem

Produkt je pojezdný osobním vozidlem.

Semmelrock zatížení nákladním vozidlem

Produkt je pojezdný nákladním vozidlem.