Podzimní nabídka 2018

Hlavní strana/Servis/Akční nabídky/Podzimní nabídka 2018

Citytop kombi s povrchovou ochranou Semmelrock Protect a k tomu spárovací hmota Semmelrock za skvělou cenu.

Objednejte si Citytop kombi s povrchovou ochranou Semmelrock Protect a prvních 10 z Vás budete mít možnost si k dlažbě také objednat spárovací hmotu Semmelrock za skvělou cenu, která odpovídá ceně spárovacího písku. Nabídka platí pouze pro prvních 10 objednávek.

Povrchová ochrana Semmelrock Protect je základní impregnace, která se postará o to, aby dlažba byla více odolná proti znečištění a povětrnostním podmínkám. Výrobky jsou impregnovány v průběhu výrobního procesu a tím ušetří Váš čas dodatečné impregnace. Minimální množství produktu Citytop kombi pro objednání je 5 palet a to z výrobních důvodů.

Spárovací hmota Semmelrock je samoopravná ekologická minerální spárovací hmota omezující růst plevelů. Je vodopropustná a šetrná k životnímu prostředí, bez solí, s minerálně-rostlinnou tmelící složkou.

Pravidla účasti:

  1. Prvních 10 objednávek od 10.9.2018 produktu Citytop kombi s povrchovou úpravou Semmelrock Protect, které budou přijaty na zákaznickém servisu Semmelrock, obdrží nabídku na koupi spárovací hmoty Semmelrock za velice výhodnou cenu (105 Kč/bal bez DPH, balení=25 kg).
  2. Účastník nemůže nárokovat jinou nabídku, než která je tomu určená – tedy spárovací hmotu Semmelrock, a to jen takové množství, které je určené ke spárování zakoupeného množství dlažby.
  3. Účastník je o nabídce informován pracovníkem Semmelrock Stein+Design Dlažby, a.s. (dále jen „Pořadatel“)  a může nebo nemusí nabídky využít.
  4. Účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely realizace této akce. Více na semmelrock.cz/spolecnost/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html

Všeobecná ustanovení:

  1. Účastník výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu města (název), popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od nabídky.
  2. Účastníkem  se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké.
  3. Účastí projevuje každý zúčastněný svůj souhlas s pravidly nabídky a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této nabídky. Pořadatel je zároveň oprávněn nabídku ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti soudní cestou je vyloučeno.