Vítejte ve vyhledávači pro Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) a označení CE k produktům Semmelrock.

Co je DoP a označení CE?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích stanovuje tzv. DoP („Declaration of performance“), tedy Prohlášení o vlastnostech, ve kterém je výrobcem prohlášeno, že vlastnosti dodaného výrobku splňují požadavky uvedené v prohlášení. Na základě tohoto prohlášení musí výrobce provést označení CE svých výrobků tak, aby tyto výrobky mohly být dány na trh. Označením CE prohlašujeme, že pro tento produkt existuje Prohlášení o vlastnostech (DoP). Oba dokumenty, tedy jak Prohlášení o vlastnostech (DoP), tak i označení CE, obsahují všechny charakteristiky produktu, které jsou vyžadovány normami. Tyto prohlášení o vlastnostech pro Vás uchováváme minimálně 10 let a během této doby Vám je poskytneme kdykoliv k dispozici.

Jak získám Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro výrobky Semmelrock?

Nabízíme Vám dvě možnosti jak získat Prohlášení o vlastnostech (DoP) pro výrobky Semmelrock.

1. Online – vyhledání s DoP číslem

SemmelrockOnline-vyhledání s DoP číslem

Všechny výrobky Semmelrock, pro které je dle normy požadováno Prohlášení o vlastnostech, jsou označeny vícečíselnými produktovými kódy (DoP číslo). Toto číslo naleznete na štítku (viz.foto).

Klikněte na uvedený odkaz Prohlášení o vlastnostech. Vyberte stát, zadejte DoP číslo, které je uvedené na štítku a klikněte na zelené tlačítko “request DoP”.

Tento dokument můžete následovně buď uložit, nebo přímo vytisknout.

Nepodařilo se Vám na štítku nalézt DoP číslo?

Produkty, které byly vyrobeny před 01.07.2013, nejsou označeny DoP číslem. Pro tyto výrobky poskytujeme proto všeobecné Prohlášení o vlastnostech pro betonové dlažební bloky, betonové desky, betonové obrubníky, betonové tvárnice a ztracené bednění. Prohlášení o vlastnostech na tyto výrobky můžete získat pomocí následujícího DoP čísla:

– Betonové dlažební bloky: DoP číslo 1338CZCOMW1580
– Betonové desky: DoP číslo 1339CZCOMW1580
– Betonové obrubníky: DoP číslo 1340CZCOMW1580

2. Vyhledání pomocí QR-kódu

Prohlášení o vlastnostech získáte také přes smartphone nebo tablet načtením QR kódu, který se nachází na štítku. Následně může být odesláno jako e-mail nebo MMS a příjemce jej může vytisknout.

Upozornění: Prosím, věnujte pozornost datu výroby, které je uvedeno na štítku.

DoP pro výrobní období 01.07.2013 – 27.06.2016

SSemmelrock vyhledání přes QR-kód

Načtení Prohlášení o shodě je možné jen po úspěšné instalaci bezplatné aplikace Wienerberger DoP. Veškeré informace ohledně Prohlášení o shodě jsou již integrovány v QR kódu. To znamená, že při naskenování QR kódu do naší bezplatné aplikace se Prohlášení o shodě zobrazí přímo na Vašem smartphonu. Přístup na internet tedy není nutný a nevznikají Vám žádné náklady.

DoP pro období výroby od 27.06.2016

Semmelrock DoP

Prohlášení o shodě lze načíst přímo ve smartphonu nebo tabletu s bezplatnou aplikací Wienerberger DoP nebo s jakoukoliv čtečkou QR kódů. Naskenujte QR kód, který je uvedený na štítku a následujte zobrazený link. Vyberte požadovanou zemi pod „Select Country“. DoP číslo bude převzato automaticky. Následně klikněte na „Request DoP“. Pro zobrazení je vyžadován přístup k síti.

Aplikaci Wienerberger DoP si můžete stáhnout a nainstalovat na Váš smartphone zde:

DoP App