Vzorové skladby podkladových vrstev

Správně provedená podkladová vrstva jako základ dobře položené plochy.

Vzorové skladby podkladových vrstev

Pro plochy pojezdné osobním nebo středně velkým automobilem (do 3,5 t celkové váhy) doporučujeme výšku dlažby 6 cm, pro nákladní automobily (od 3,5 t) je nutná minimální výška dlažby 8 cm. Výběr optimální výšky dlažby závisí na zatížení pokládané plochy.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro výrobu vibrolisovaných a vibrolitých výrobků.

Vzorové skladby podkladových vrstev-vozidla chodníky
Vzorové skladby podkladových vrstev-vozidla do 3t
Vzorové skladby podkladových vrstev-vozidla nad 3t